Er zijn te weinig mogelijkheden om zorgfraude tegen te gaan, vertellen verschillende zorgverzekeraars aan NRC. Hierdoor kunnen vooral kleine criminele zorgaanbieders in de wijkverpleging ongestraft verder gaan.

Voor criminelen is het namelijk aantrekkelijk en bijna risicoloos om een klein zorgbureau te beginnen. Dit gebeurt vaak doelbewust om te frauderen, door dure rekeningen in te dienen of zorg in rekening te brengen die ze niet hebben geleverd. ‘Jan en alleman kan nu doodeenvoudig een zorgbureau oprichten’, vertelt manager Zorgcontrol John de Kruiff van Menzis aan NRC. Het terughalen van onterecht uitgekeerd zorggeld lukt bijna nooit en strafrechtelijke onderzoeken worden zelden opgestart.