De kinderopvang in Den Haag kent een groot aanbod van goede kwaliteit. De piek aan overtredingen die inspecties in 2018 constateerden, 730, is mede doordat de instellingen gewend zijn aan de Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang, teruggebracht tot 230, nog wel ruim meer dan de 164 van 2017. 

Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde Jaarverslag kwaliteit kinderopvang 2019, over de door de gemeente uitgevoerde toezichts-en handhavingsactiviteiten in 2019. Volgens verantwoordelijk wethouder Bredemeijer hebben de intensieve contacten tussen de kinderopvangorganisaties, GGD Haaglanden en de gemeente gezamenlijk aan dit 'mooie resultaat' bijgedragen.

Flitsacties

Uit het jaarverslag blijkt onder meer dat de GGD vorig jaar 3 zogeheten flitsacties heeft gehouden, acties waarbij op 1 dag veel kindercentra kort en onaangekondigd worden geïnspecteerd. Tijdens elk van die acties werden circa 50 kindercentra bezocht. Bij slechts een kleine 10% constateerde de GGD een overtreding waarbij het merendeel ging om de beroepskracht-kindratio en het Personenregister kinderopvang.

Meer informatie

Het hele artikel staat op de website van Dagblad 070.