Centrale gegevensuitwisseling wordt de basis voor controle van adressen van inwoners. Het kabinet wil de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) naar zich toetrekken en deelname verplicht stellen, blijkt uit een conceptwetsvoorstel, waarover Gemeente.nu bericht.

Een proef in 2017 wees uit dat gemeenten met de nieuwe aanpak flinke besparingen boeken. Ze sporen bijvoorbeeld gemakkelijker fraude op.

Niet de gemeente, maar het Rijk wordt verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Bovendien wordt de minister van Binnenlandse Zaken in het voorstel ook bevoegd gegevens van burgers te verwerken. Nu gaan gemeenten nog volledig zelf over het systeem. De rol van het Rijk moet leiden tot beter bruikbare ‘signalen’ voor gemeenten.

Meer informatie

Lees het volledige artikel op de Gemeente.nu.

Wijziging Wet BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit