Het kabinet wil minder streng worden voor mensen in de bijstand. Zo moeten zij bijvoorbeeld giften kunnen ontvangen of voor een langere periode wat kunnen bijverdienen, zonder dat dit direct gevolgen heeft voor hun uitkering. Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) wil op die manier de scherpe kantjes van de zogeheten Participatiewet afhalen.

Bijstandsgerechtigden moeten aan te veel verplichtingen voldoen, vindt Schouten. Het stoort haar met name dat hulp van familie of vrienden al snel wordt ‘afgestraft’ met een korting op de uitkering. Zij spreekt van een ‘boete op compassie’. Ook moet het mogelijk worden zelf hulp aan te bieden, bijvoorbeeld door iemand in nood tijdelijk in huis te nemen, zonder dat dit direct gevolgen heeft.