Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet nog steeds onderzoek naar de gang van zaken bij de Hengelose zorginstelling Onze Jongeren. De organisatie geeft ondersteuning aan ex-gedetineerden, maar maakt daarbij exorbitant hoge winsten.

De Stentor krant onthulde vorig jaar mei dat Onze Jongeren tonnen winst maakt en een winstpercentage kent van rond de 60 procent. Dat is extreem hoog voor een zorginstelling. Onze Jongeren wordt betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de opvang en begeleiding van ex-gedetineerden. Directrice Fera Çapar deed in 2018 en 2019 in totaal bijna 4 ton aan privéopnames uit haar bedrijf. Volgens haar waren haar winstpercentages ‘heel normaal’.

Maar dat vond het ministerie niet. Na de berichtgeving kondigde het department een onderzoek aan dat in oktober vorig jaar zou worden afgerond. Maar in december liet minister Sander Dekker in een Kamerbrief weten dat het onderzoek alleen maar meer vragen heeft opgeroepen over de gang van zaken bij Onze Jongeren. „De bevindingen van het onderzoek ter plaatse geven onvoldoende zekerheid over de juistheid en rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg. Daarom heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen besloten over te gaan tot het uitvoeren van een materiële controle.” 

Die extra controle is nog steeds niet afgerond, laat het ministerie desgevraagd weten.