De aanpak van zorgfraude door de gemeente Den Bosch loont. Door intensief onderzoek van een speciaal aangestelde ambtenaar is voorkomen dat ten onrechte 1.150.000 euro zou worden overgemaakt aan een jeugdzorginstelling. Ook is de gemeente met een aantal andere gemeenten bezig met een onderzoek naar een zorgaanbieder die grote winsten boekt en waarbij vraagtekens worden gezet.

De jeugdzorgorganisatie die in opspraak kwam, was begonnen met het leveren van zorg waarvoor geen toestemming was verleend en waarvoor toch een declaratie was ingediend.

In vier andere zaken werd aangetoond dat mensen ten onrechte gebruik maakten van een persoonsgebonden budget. Hierbij is in totaal 63.500 euro teruggevorderd.

Toezichthouder aan de slag

Dit alles blijkt uit een brief van Burgemeester en Wethouders. Eerder dit jaar beloofde het college bij de behandeling van een motie over malafide zorgaanbieders dat de gemeenteraad geregeld zal worden bijgepraat over de aanpak van zorgfraude.

Hiervoor is sinds 1 februari een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en jeugdwet aan de slag gezet. Voornaamste doel van deze ambtenaar: ervoor zorgen dat elke euro die voor zorg bedoeld is, daadwerkelijk terechtkomt bij de inwoners en niet in de zakken van zorgaanbieders verdwijnt.