De nieuwe inburgeringswet die ruim een jaar geleden is ingegaan, kent behoorlijk wat problemen in de uitvoering. Gemeenten zien ‘zeker’ knelpunten in de wet, en cijfers van het ministerie van Sociale Zaken ‘lijken erop te duiden dat inburgeringsplichtigen later starten met hun inburgering dan gehoopt’. In het eerste kwartaal van 2023 moet er een uitgebreidere analyse komen over hoe snel nieuwkomers inburgeren.

Op 1 januari 2022 ging de nieuwe inburgeringswet in, na een rommelige wetsbehandeling. Er waren grote zorgen over het nieuwe stelsel, dat meer nadruk bij de gemeenten legt en ervoor moet zorgen dat nieuwkomers snel inburgeren. Gemeenten begeleiden inburgeringsplichtigen bij hun inburgering. Per nieuwkomer wordt een persoonlijk plan (Plan Inburgering en Participatie) opgesteld, waarna de inburgering kan beginnen. Het is de bedoeling dat dat plan binnen tien weken wordt afgerond, ‘maar dit blijkt in de praktijk niet altijd haalbaar’, aldus het ministerie tegen het ANP.