De regels van gemeenten wat betreft huisvesting van arbeidsmigranten schieten in Zeeland alle kanten op. Woon je als arbeidsmigrant in gemeente Reimerswaal dan zit er tussen jouw woning en die van andere arbeidsmigranten 250 meter. Terwijl je in de gemeente Terneuzen gewoon naast elkaar kunt wonen.

"Elke gemeente is autonoom en kan dus zelf beslissen, maar het zou goed zijn als er eenduidig beleid is in Zeeland", zegt wethouder Jean-Paul Hageman van de gemeente Hulst. In zijn gemeente moet er 150 meter afstand zijn tussen woningen met arbeidsmigranten.

"En dat werkt", aldus de wethouder. De klachten binnen zijn gemeente zijn door dit beleid afgenomen, maar of dit nu hét ideale beleid is, betwijfelt Hageman. "Of dit de goede manier is weet ik niet. Ik vind dat er één uniform beleid moet zijn voor heel Zeeland."

Motie aangenomen

Maar het is de vraag wie de kar gaat trekken. Voor wethouder Hageman is het duidelijk: "Daar ligt een rol voor de provincie." Op de vraag waarom dat wél zou lukken terwijl het de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten al niet lukt om in Zeeuws-Vlaanderen één beleid te krijgen, blijft hij het antwoord schuldig.

Provinciale Staten heeft onlangs een motie aangenomen waarin CDA, VVD, SGP en 50PLUS vragen om een onderzoek zodat in kaart gebracht kan worden waar en hoe groot de behoefte is aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Ook willen die partijen dat het nu eens goed geregeld wordt. Wanneer het onderzoek klaar zal zijn is nog niet duidelijk.