Voor het eerst in een aantal jaar nam het aantal mensen in de bijstand in 2020 landelijk gezien toe met 3,4%. Het aantal mensen dat de bijstand instroomde steeg met 31% ten opzichte van 2019. Ook stroomde ruim een kwart minder mensen uit de bijstand dan in 2019. De stijging van het aantal mensen in de bijstand is lager dan verwacht. Het is de vraag of deze trend in 2021 doorzet, zeker als de overheid de coronasteunmaatregelen gaat afbouwen.

Er werd gevreesd dat door de coronacrisis het aantal mensen in de bijstand explosief zou stijgen. In die zin is de landelijke stijging met 3,4% lager dan verwacht. Maar “dat het meevalt” zou een onjuiste conclusie zijn, waarschuwt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg in het voorwoord van de jaarrapportage. ‘Er zijn nog steeds tienduizenden mensen voor hun inkomsten afhankelijk van een van de coronamaatregelen van de overheid zoals de Tozo’, legt Dannenberg uit.

‘Juist nu moeten we iedereen blijven uitnodigen om mee te doen en mensen niet “afschepen” met een uitkering.’ Dannenberg pleit voor een combinatie van het gebruik van kennis op basis van onderzoek en menselijk contact. ‘Goed dat steeds meer gemeenten inzichten op basis van cijfers en onderzoek zoals de Divosa-benchmarks gebruiken.’

De Divosa Benchmark Werk & Inkomen is gebaseerd op cijfers van 238 gemeenten. Zij vertegenwoordigen zo’n 86% van het bijstandsbestand en 67% van alle gemeenten in Nederland in 2020. Daarmee zijn de cijfers representatief voor heel Nederland. Voor de jaarkaart zijn de cijfers gewogen naar omvang van de gemeente, zodat er een landelijk gemiddelde is berekend. 

Meer informatie

Het volledige artikel staat op de website van Divosa.