De Hoornse vestiging van taalschool TCI Compiti is geschorst, omdat de organisatie verdacht wordt van fraude met inburgeringsgeld. De taalschool biedt Nederlandse les aan anderstaligen. De andere twee taalscholen in Hoorn - Fiolet Taaltrainingen en EdINOVA hebben aangeboden de leerlingen over te nemen.

De schorsing voor de taalschool is opgelegd door het Ministerie Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat een onderzoek naar de organisatie is gestart, vertelt gemeentewoordvoerder Jara Hof. "Wij ontvingen bericht dat deze locatie geschorst is doordat er verdenkingen zijn van fraude met facturen: dit betekent dat geld dat bestemd is voor inburgering niet op de juiste manier besteed is."

Anderstaligen krijgen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een bedrag te leen om hun taalonderwijs mee te betalen en kiezen zelf uit waar zij het onderwijs willen volgen; het is een vrije markt. De gemeente en inwoners kunnen waar nodig melding maken wanneer er klachten zijn over een taalschool, maar daar was volgens de gemeente geen reden voor. "Wij staan in goed contact met de drie aanbieders in de gemeente, maar blijkbaar was hier wel wat aan de hand", aldus de woordvoerder.

Gemeente

De gemeente is zelf niet actief betrokken bij de taaltraining voor inburgeraars, maar biedt wel maatschappelijke begeleiding aan deze groep. "Onze begeleiders staan daardoor nauw in contact met de leerlingen en zullen hen adviseren en helpen waar mogelijk."