Vaccineren van arbeidsmigranten, die vaak onzichtbaar zijn voor de overheid, is lastig. Hoe pakken organisaties en bedrijven dit aan?

Hoe vaccineer je mensen die onzichtbaar zijn voor de overheid? Die klus moet het kabinet nu klaren; de vaccinatiecampagne is al een klein jaar geleden van start gegaan. Maar hoe vind je die ‘onzichtbaren’? Een groot deel van de naar schatting 500.000 arbeidsmigranten die in Nederland werken, staat nergens geregistreerd. Zij doen vaak seizoenswerk en zijn hier tijdelijk. Daardoor blijven ze buiten beeld voor de overheid.

In het voorjaar werd bekend dat honderdduizenden van hen daardoor een uitnodiging voor vaccinatie mis dreigen te lopen. En dat terwijl het verhogen van de vaccinatiegraad, die nu al even blijft steken op een kleine 86 procent, een belangrijk doel van het kabinet is.