Kinderopvangorganisatie LeLa heeft tal van zaken al jaren niet op orde, óók qua gezondheid en veiligheid. Verscherpt toezicht heeft weinig uitgehaald. Voor de gemeente Helmond is de maat vol: LeLa moet duizenden euro’s aan boetes betalen.

LeLa is actief in Helmond-Brouwhuis (kindcentra LeLa en De Stroom), Stiphout (De Lindt) en Helmond-Noord (De Bundertjes) en in Lieshout (kindcentrum Het Klokhuis). De instelling startte in 2013 in Brouwhuis en eigenlijk vanaf het prille begin voldoet LeLa op onderdelen niet aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Sinds 2014 zijn locaties van LeLa zeventien keer bezocht door de GGD, die namens de gemeente Helmond toezicht houdt. Vaak was sprake van een vervolgonderzoek, naar aanleiding van eerder geconstateerde overtredingen. Daarnaast hebben ambtenaren en bestuurders een reeks gesprekken gevoerd met LeLa. En sinds augustus 2019 staat de organisatie onder verscherpt toezicht. Het heeft allemaal weinig effect gesorteerd, blijkt uit het jongste inspectierapport van eind vorig jaar.

Opgelegde sancties

De bevindingen hebben het Helmondse stadsbestuur dus doen besluiten om in te grijpen. Bij de kindcentra LeLa en De Lindt is volgens de gemeente sprake van recidive. Deze locaties moeten een stevige boete betalen en hebben tevens een voorwaardelijke boete gekregen; ze zullen snel verbetering moeten laten zien. Bij De Stroom en De Bundertjes was sprake van nieuwe overtredingen. Voor deze locaties blijft het bij een vermaning.

Meer informatie

Het volledige artikel staat op de website van het Eindhovens Dagblad.