De gemeente Heerlen gaat de soms erbarmelijke omstandigheden waaronder arbeidsmigranten worden gehuisvest aanpakken. Met een reeks maatregelen wil Heerlen voorkomen dat nog meer woningen worden ingericht als woonkazerne voor met name Oost-Europeanen die hier tijdelijk komen werken. 

Het plan volgt op het verbod dat de gemeente vorig jaar instelde op het opsplitsen en verkameren van woningen. De gemeente wil met een zogenoemd voorbereidingsbesluit de komst van nieuwe migrantenwoningen tegenhouden. Zo'n besluit bevriest als het ware de bestaande situatie, waardoor er geen nieuwe vergunningen voor verhuring kunnen worden verstrekt.