De gemeente, politie, OM, brandweer en HTM hielden op 1 april 2021 een handhavingsactie in de wijk Transvaal. Tijdens de actie was in het bijzonder aandacht voor huftergedrag in het verkeer en parkeerproblematiek in de omgeving van het Kaapseplein. Er is ook extra gecontroleerd op illegale bewoning.

De diensten trokken signalen na van onder andere bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde 21 woningen waarbij in vrijwel alle woningen uiteenlopende misstanden zijn geconstateerd. In 9 van de gecontroleerde woningen was sprake van illegale kamerverhuur. In een woning van 106 m2 bleken 14 personen te verblijven. Ook bleek van diverse personen de inschrijving op het adres niet in orde. Door onjuiste adresinschrijvingen kunnen misstanden bestaan met bijvoorbeeld uitkeringen en toeslagen. Van 70 personen wordt het adres in onderzoek gesteld. Bij een aantal woningen is ook een enorme huurprijs geconstateerd, zoals bijvoorbeeld € 2000 voor een appartement waar eigenlijk maar maximaal € 1000 de huurprijs mag zijn.