Het Interventieteam Woonoverlast van de gemeente Schiedam heeft weer verschillende vormen van woonfraude ontdekt.

In een woning in West werd gestuit op illegale kamerverhuur, er verbleven vijf personen. Handhaving kwam hier poolshoogte nemen na een tip van de politie. 

In een woning in Oost werden twee personen zonder huisvestingsvergunning gesnapt. Ook was er illegaal een woning gesplitst. 

Er worden verschillende boetes opgelegd.