Zaltbommel en Maasdriel zijn niet bang dat hun huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten onderuit gaat. Volgens beide college's zijn de woonregels niet in strijd met het Europees recht. 

Zowel Zaltbommel als Maasdriel zijn in een juridische strijd verwikkeld met grote huisvester Jarno Goesten. Hij verhuurt eengezinswoningen aan groepjes arbeidsmigranten en heeft daar volgens het nieuwe huisvestingsbeleid een vergunning voor nodig. 

Bezwaar

Goesten, die economische schade vreest, vindt dat het beleid niet op hem van toepassing is en wil geen vergunning aanvragen. Beide gemeenten vinden van wel en passen bestuursdwang toe. Daartegen maakt Goesten bezwaar. Zijn advocaten beweren dat het beleid van Zaltbommel en Maasdriel discriminerend is, en strijdig met Europese regels.

De zaak kreeg aandacht in de landelijke pers en dat leidde weer tot vragen in de Tweede Kamer. Minister Wouter Koolmees wees gemeenten vervolgens op de Europese regelgeving, en stelde dat het niet is toegestaan om een maximum te stellen aan het aantal arbeidsmigranten. 

Meer informatie

Het volledige artikel staat online op de website van het Brabants Dagblad.