De gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg oefenen met een nieuwe manier om ’nieuwkomers’ te laten inburgeren. Deze week is ’De Brugklas’ gestart, waarin zeventien inwoners van buitenlandse afkomst taallessen krijgen, op excursie gaan en deelnemen aan diverse activiteiten.

Het gaat om zeven inwoners van Wassenaar, zeven van Leidschendam-Voorburg en drie van Voorschoten. De meesten zijn statushouders. Ze zijn allemaal inburgeringsplichtig. Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verplicht die inburgering te organiseren. Nu moeten nieuwkomers het nog voor zichzelf organiseren. De praktijk wijst echter uit dat er dan meestal (te) weinig van terecht komt. Daardoor leren ze nog niet om zichzelf in een nieuw land te redden.

De drie gemeenten lopen alvast op de nieuwe regels van de Wet inburgering vooruit met hun proef met De Brugklas. In drie maanden tijd volgen de nieuwkomers een gezamenlijk programma. Het doel is om per persoon een plan op maat te maken.