Passende zorg voor de inwoners die dat echt nodig hebben. Dat is waar de gemeente Nijkerk het zorggeld aan wil besteden. Helaas wordt er in de praktijk ook misbruik gemaakt van dit geld. Om dit eerder te signaleren zodat er snel en adequaat kan worden ingegrepen sluit de gemeente Nijkerk aan bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Door deze aansluiting kan zorgfraude in Nijkerk beter worden aangepakt.

Om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen hebben toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties de krachten gebundeld in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

Burgemeester Renkema: “Door aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband kunnen we meer informatie delen en dus effectiever optreden tegen zorgfraude. Het geld hoort ten goede te komen aan de mensen die het echt nodig hebben, en daar willen we extra op inzetten.”

Het voorkomen en aanpakken van onrechtmatigheden in de zorg, zorgt ervoor dat het geld daarheen gaat waar het voor bedoeld is. Komt er bij de gemeente een signaal over zorgfraude, dan kan dit gemeld worden bij het IKZ. Zorgfraude raakt vaak verschillende organisaties en wanneer verschillende partijen, binnen de kaders van de wet, informatie bundelen maakt dit handhaven beter mogelijk. De partners hebben namelijk ieder eigen informatie tot hun beschikking. Zo ontstaat een duidelijker beeld van specifieke vormen of gevallen van fraude (zowel bij aanbieders als bij afnemers van de zorg) en kunnen de IKZ-partners gezamenlijk én individueel krachtiger optreden.

Het IKZ brengt signalen van partners over zorgfraude samen en vult de signalen aan met informatie van de IKZ-partners.