De gemeente Hof van Twente gaat met ingang van 2021 gastouders in Delden en de andere kernen in de Hof vaker controleren. Momenteel wordt ongeveer 7 procent van het totaal aantal gastouders gecontroleerd op tekortkomingen. En hoewel het wettelijke minimum 5 procent is acht de gemeente het aantal controles te laag. “Daarom is besloten ingaande 2021 het aantal inspecties te verhogen naar 20 procent van het aantal gastouders.”

De reden voor de aanpassing is dat bij een aantal voorzieningen in 2019 tekortkomingen zijn geconstateerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken als het ontbreken van actueel beleid voor veiligheid, gezondheid of pedagogisch beleid. “De tekortkomingen zijn door ons gesignaleerd en binnen redelijke tijd door de kinderopvanginstelling verholpen.”

De gemeente heeft voor intensivering toezicht en handhaving in de algemene uitkering structureel een extra budget ontvangen. De uitbreiding van de inspecties voor de gastouders kunnen hiermee worden bekostigd.