Mensen die in de bijstand zitten en per ongeluk een vergissing maken op een formulier, moeten niet direct aangemerkt worden als fraudeur. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om zo'n fout gemakkelijker te vergeven. Op initiatief van het CDA en de ChristenUnie neemt de Tweede Kamer vandaag een wetswijziging aan die dat mogelijk maakt.

Mensen die in de bijstand zitten, moeten vaak formulieren invullen als er iets is veranderd aan hun situatie. Ze krijgen een tijdelijke baan, bijvoorbeeld, of ze verhuizen. Maar wie een fout maakt omdat hij een formulier verkeerd invult of te laat inlevert, wordt door de huidige wetgeving direct als fraudeur aangemerkt.

Zelfs als ambtenaren bij de gemeente zeker denken te weten dat die fout niet met opzet gemaakt is, kunnen ze volgens de wet iemand die eenmaal is aangemerkt als fraudeur niet meer helpen met een schuldregeling.

'Hartstikke ingewikkeld'

Het is CDA-Kamerlid René Peters een doorn in het oog. "Een groot aantal bijstandsfraudezaken ontstaat niet omdat mensen te kwader trouw zijn maar omdat ze zich vergissen. En dat is geen wonder want de regels zijn hartstikke ingewikkeld."

De Tweede Kamer stemt later vandaag over de wetswijziging.