Vakbond FNV vindt dat minister Schouten verder moet gaan in haar herziening van de Participatiewet. Ook moet het tempo omhoog: wat de FNV betreft moeten het kabinet en gemeenten nog vóór de feestdagen regelen dat bijstandsgerechtigden giften kunnen ontvangen zonder consequenties voor de uitkering.

‘Het is goed dat deze minister oog heeft voor de onmenselijke kanten van de Participatiewet’, vindt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. ‘Deze wet is te streng en zorgt voor onzekerheid en armoede bij bijstandsgerechtigden. Maar er is meer nodig dan alleen de scherpe kantjes van de wet afhalen, daarvoor zal de Participatiewet veel grondiger op de schop moeten.’