De Tweede Kamer wordt sinds 2019 jaarlijks geïnformeerd over de fraudefenomenen in de sociale zekerheid. Met de signaleringsbrief Fraudefenomenen lichten UWV, SVB, de gemeenten en de Inspectie SZW de geconstateerde signalen en fenomenen uit de verschillende fraudeonderzoeken en meldingen toe.

Om een goed beeld te kunnen schetsen van de fraudefenomenen in de Participatiewet heeft de VNG een digitale vragenlijst uitgezet onder gemeenten. Heeft u de vragenlijst niet gekregen maar u wilt wel meedoen aan de enquête? Meld u dan alsnog aan via naleving@vng.nl

De digitale vragenlijst kan tot en met 12 februari 2021 worden ingevuld. De gegevens van gemeenten zijn van groot belang voor het gericht informeren van de Tweede Kamer vanuit de uitvoeringspraktijk van gemeenten. Naast inzicht in de fraudefenomenen kunt u ook beleidsaanbevelingen en suggesties geven in de digitale vragenlijst.

De resultaten van de digitale uitvraag worden in februari door de VNG anoniem verwerkt en begin april aangeboden aan de minister en staatssecretaris van Ministerie van SZW. Zij infomeren uiterlijk in juni de Tweede Kamer namens alle partijen.