Nu herstelaanbod ruim twee jaar een (veel) gebruikte werkwijze is bij het toezicht op de kinderopvang, willen VNG Naleving en GGD GHOR Nederland graag de inzet van herstelaanbod evalueren met als doel de werkwijze verder te ontwikkelen. We hebben uw ervaringen daarbij nodig. Daarom zetten we bij zowel gemeenten als GGD’en tegelijkertijd een enquête uit.  

We willen u vragen bijgaande enquête in te vullen. De vragenlijst bestaat uit 11 vragen en het invullen hiervan duurt ongeveer 15 minuten. Het gaat om één enquête per gemeente. De uitkomsten van de enquête worden anoniem verwerkt.   

U vindt de enquête hier.

Einddatum

We willen u vragen om de enquête voor maandag 8 februari in te vullen. Deze enquête wordt ook op het VNG Forum Toezicht en handhaving kinderopvang uitgezet.

Vragen

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Elja van Diemen.