De gemeente Dronten laat een groot onderzoek uitvoeren naar het illegaal gebruik van recreatieverblijven. Voor de uitvoering schakelt de gemeente het Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid (het CCV) in. Circa 2.250 vakantiehuizen en stacaravans op 10 vakantieparken worden bezocht. “Er wordt voornamelijk gecontroleerd op de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten”, staat in het onderzoeksplan.

Illegale bewoning op vakantieparken

Behalve naar arbeidsmigranten kijkt het CCV naar andere vormen van illegale bewoning, zoals permanente bewoning. Elk verblijf wordt bezocht. “Bij twijfel wordt het betreffende recreatieverblijf op een later moment nog een keer bezocht.”

Verder interviewt de CCV-adviseur tientallen betrokkenen en wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld luchtfoto’s en nachtregisters. Mocht de gemeente Dronten naderhand besluiten het illegaal gebruik van recreatieparken integraal aan te pakken, dan biedt het CCV ook daarvoor steun aan. Zo’n totaalaanpak wordt voor 50% gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

“Met deze integrale aanpak wordt de leefbaarheid, veiligheid, economische en ruimtelijke kwaliteit en gezondheid op de vakantieparken structureel sterk verbeterd”, aldus het CCV. Daarnaast richt de aanpak zich op:

  • Permanente bewoning door arbeidsmigranten
  • Criminelen die onder de radar willen blijven
  • Fraude en overlastplegers
  • Verpaupering en verloedering
  • Sociale problematiek
  • Aantasting van de openbare orde en veiligheid
  • Uitbuiting
  • Ondermijning.

Er wordt in Dronten al langer gesproken over een onderzoek naar vakantieparken. De afgelopen maand heeft de provincie een subsidie van €31.000 toegezegd voor dit onderzoek.