Het echtpaar T. uit Almelo, dat in april 2016 failliet ging met zorgbureau Avant Zorg en Welzijn, is door de rechtbank Almelo veroordeeld vanwege faillissementsfraude. De man moet zes maanden de cel in, de vrouw krijgt als medeplichtige 180 uur taakstraf.

Avant bestond sinds 2012 en verleende thuiszorg aan zo’n zeventig meest Turkse cliënten, uitsluitend op basis van pgb’s. De vrouw was formeel directeur en enig aandeelhouder, maar zij hield zich in de praktijk alleen bezig met het verlenen van zorg. Het bedrijf was alleen op haar naam gezet omdat er bij haar man loonbeslag lag, waardoor hij zich niet bij de KvK kon laten inschrijven.

Meneer T.  was wel de feitelijk leidinggevende bij Avant en deed alle administratie. Maar daar maakte hij een grote puinhoop van. De Belastingdienst rook onraad toen bleek dat er over de jaren 2012 tot en met 2014 geen aangifte vennootschapsbelasting was gedaan. Uit een boekenonderzoek bleek vervolgens dat de administratie niet compleet was en dat er geen kasboek werd bijgehouden. Ook ontbraken jaarrekeningen. 

Meer informatie

Het volledige artikel staat online op de website van Tubantia.