Er komen steeds meer arbeidsmigranten naar Nederland. Dat meldt de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) op basis van een nieuw onderzoek. De extra handen zijn hard nodig omdat in allerlei sectoren een groot personeelstekort heerst.

Daarom wordt er woensdag gesproken over de initiatiefnota van D66 om asielzoekers sneller en langer aan het werk te zetten. Meer arbeidsmigranten aan het werk zetten is een politiek gevoelig onderwerp. Dat heeft mede te maken met de huizenmarktproblematiek. Want waar moeten de arbeidsmigranten wonen als zij in Nederland komen werken terwijl er nog talloze andere mensen in het land al jaren op een woning wachten? ABU wil in deze discussie benadrukken dat men niet moet vergeten dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.