De regels voor kinderopvang moeten zo snel mogelijk worden versoepeld om meer personeel vrij te kunnen spelen, nu de tekorten de spuigaten uitlopen. Dat schrijven bestuurders van ongeveer 125 kinderopvangorganisaties, samen goed voor ruim een kwart van de opvangcapaciteit, in een brandbrief aan het kabinet en de toezichthouder.

Ze willen onder meer dat beroepskrachten in opleiding al meegeteld mogen worden als ‘vaste gezichten’ voor de kinderen. Ook moet het mogelijk worden om studenten pedagogische wetenschappen en psychologie, eventueel na een korte aanvullende scholing, in te zetten in de opvang. En studenten die al een hbo-opleiding tot pedagogisch medewerker volgen, kunnen best wat vroeger in hun studie voor de groep staan.