De vele vakantieparken die ons land rijk is, worden niet uitsluitend voor recreatie gebruikt. Een groot aantal recreatiewoningen op deze parken wordt namelijk permanent bewoond door diverse groepen mensen die om uiteenlopende redenen geen onderdak op de reguliere woningmarkt kunnen vinden. Op recreatiewoningen rust echter doorgaans een recreatieve bestemming. Permanente bewoning is in dat geval op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan. Omgevingsweb gaat in een blogreeks in op jurisprudentie op dit gebied.

In dit derde deel bespreekt Omgevingsweb de beginselplicht tot handhaving en bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen om daarvan af te wijken.

Lees verder op de website van Omgevingsweb.