Sociaal-rechercheurs van de gemeente Breda zijn vorig jaar achter 112 gevallen van bijstandsfraude aangegaan. Dat waren er 46 minder dan in 2019. Het grootste deel van de onderzoeken is opgestart omdat een verkeerd beeld van de woonsituatie was opgegeven. Dat schrijven burgemeester en wethouders aan CDA-gemeenteraadslid Christine de Moor.

Maatwerk

Het stadsbestuur zegt dat giften, schenkingen en leningen altijd moeten worden gemeld. Op basis van die informatie wordt bekeken of ze door de beugel kunnen, of dat ze reden zijn om te korten op de uitkering. "Maar we hebben de ruimte om in individuele gevallen maatwerk te leveren’’, aldus het college.

Onjuiste opgave

Uit de cijfers die naar De Moor zijn gestuurd blijkt dat het aantal fraude-onderzoeken iets kleiner is geworden. Slechts twee procent van de ongeveer 5600 Bredanaars in de bijstand heeft er vorig jaar mee te maken gekregen. In de helft van de gevallen ging het om een ‘onjuiste opgave van de woonsituatie’. Dat is wanneer iemand bijvoorbeeld samenwoont zonder dit te melden. Ongeveer een kwart van de bijstandfraude in Breda heeft te maken met zwart bijklussen.

Meer informatie

Het volledige artikel staat online op de website van BN de Stem.