De bewaarplicht van onder meer de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus is voorlopig van de baan. De plicht zou dit jaar in gaan en zorgde voor weerstand in de kinderopvangsector.

Het ministerie van SZW was van plan een bewaarplicht van 1 jaar in te voeren op een aantal administratieve onderdelen van artikel 11 van de Regeling Wet kinderopvang (Wko). Een belangrijk onderdeel was de VOG-bewaarplicht, geldend voor alle pm’ers die in 2021 uit dienst zijn gegaan of niet meer structureel op een locatie aanwezig zijn. Kinderopvangorganisaties zouden daar lijsten van bij moeten gaan houden.