De gemeente Almelo ziet het als een baanbrekend vonnis in de strijd tegen zorgfraude. De rechtbank Overijssel heeft in de gerechtelijke procedure tegen de failliete multiculturele thuiszorgorganisatie Take Care bepaald dat niet alleen de bv, maar ook de bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld. "We zien dit als een absolute doorbraak", reageert wethouder Eugène van Mierlo op de gerechtelijke uitspraak.

Behalve de directeur werd ook zijn echtgenote - met wie hij de directie voerde - veroordeeld tot terugbetaling van ruim twee miljoen euro aan zorggeld. Omdat de directeur vorig voorjaar is overleden, is de hoop om het geld terug te kunnen krijgen nu gevestigd op de weduwe. Take Care V&R Thuiszorg richtte zich met name op allochtone cliënten.

Geld teruggeëist

Nadat de gemeente Almelo over de jaren 2016 tot en met 2018 zorgsubsidie had overgemaakt naar Take Care bleek later dat er was geknoeid met de declaraties. Daarop deed de gemeente aangifte van zorgfraude en spande een civiele procedure aan, waarin ze ruim twee miljoen euro terug eiste. Daarbij werd zowel de directeur als zijn echtgenote persoonlijk aansprakelijk gesteld.