De Markelose zorgonderneemster Trees Zwienenberg hoeft de gemeente Almelo niet op korte termijn tekst en uitleg te geven over het geschuif met zorggelden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Almelo beslist.

De gemeente Almelo had het kort geding aangespannen tegen Zwienenbergs zorg-bv BiOns. Dat leende in 2018 meer dan 7 ton aan zorggeld uit aan andere bedrijven van de Markelose. Almelose eiste per direct inzage in de administratie van al die bedrijven om te kunnen beoordelen of het zorggeld misbruikt was.

Geen haast

Maar volgens de rechter is daar geen haast bij. Almelo spande bij de rechtbank ook al een bodemprocedure aan over dezelfde vraag. Zo’n bodemprocedure duurt lang en daarin wordt grondig onderzoek gedaan. De gemeente wilde vooruitlopend op de uitslag daarvan alvast een snel vonnis en spande daarom ook het kort geding aan.

Contract al ontbonden

Maar één van de voorwaarden voor een kort geding is dat er een spoedeisend belang is en dat is er volgens de rechter niet. Almelo heeft immers het contract met BiOns al ontbonden. En een onderzoek van de andere Twentse gemeenten verenigd in Samen14 wees al eerder uit dat er geen sprake is van zorgfraude. Omdat de geldstroom is gestopt en er geen cliënten in de knel komen is er geen reden met stoom en kokend water een voorlopige uitspraak te doen, vindt de rechter.

Almelo is daarom veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van ruim 1600 euro.