Eind 2018 werd de Nationale Actieagenda Vakantieparken ondertekend door een brede coalitie. Een nieuwe actieagenda voor revitalisering en transformatie van vakantieparken is in de maak en begin 2021 moet daar een klap op gegeven worden. Het bewustzijn dat alleen samen dit veelvormige vraagstuk opgepakt kan worden, is in de tussenliggende jaren gegroeid. Een beslissende stap naar meer gezamenlijke uitvoeringskracht ligt in het verschiet.

Verbinding

Twee jaar geleden verzamelden bestuurders en ambtelijke professionals zich in het zendgebouw van Radio Kootwijk. De plek waar ooit de telegrafische verbinding met ‘de Oost’ werd gemaakt, stond toen symbool voor het verbinden van een groot aantal partijen rond de aanpak van de brede problematiek die speelt op de vakantieparken. De ondertekenaars van de Nationale actieagenda Vakantieparken: de minister van BZK, gedeputeerden van de provincies Gelderland, Drenthe en Noord-Brabant, de VNG en vertegenwoordigers van o.a. de RECRON, de GGD/GHOR, Leger des Heils, LIEC/RIEC spraken toen af dat zij gezamenlijk aan de slag zouden gaan met de lang verborgen gebleven problematiek van toenemende verloedering van en sociale en problemen op vakantieparken.

Probleemwijken in het groen

De ervaringen die zijn opgedaan in meerdere regio’s – en zeker op de Veluwe – hebben laten zien dat de problematiek op de parken erg veelzijdig en complex is en dus ook de inzet van veel partijen noodzakelijk maakt op meerdere schaalniveaus. Vakantieparken, staan vanwege hun aard, maar ook hun juridische status als privégebied, op afstand van de gebruikelijke omgeving waar de overheid zicht op heeft en tot ingrijpen komt. Zo stapelde de problematiek zich op in een beperkt deel van de parken: ondermijning, vraagstukken van openbare orde; grote groepen mensen in kwetsbare positie voor wie alleen op vakantieparken nog een plek leek te zijn door het niet beschikbaar zijn van plekken elders. Een concentratie van problemen vergelijkbaar met die in de bekende oudere wijken van de grote steden te vinden is, minstens zulke complexe situaties rondom eigendom en gebruik, maar wel (vaak) gesitueerd in een mooie groene omgeving.

Naast de aanpak van de problematiek in het park, is ook de context, het vakantiepark en het daarbij horende ondernemerschap onderwerp van aandacht. In meerdere regio’s draagt recreatie en toerisme substantieel bij aan de economische kracht en het voorzieningenniveau van de regio. Bij de aanpak van vakantieparken is dus ook aandacht voor innovatie en versterken van ondernemerschap, herverkaveling en waar mogelijk transformeren naar andere bestemmingen.

Meer informatie

Het hele artikel staat op de website van Platform 31.