Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering is in maart 2020 met 56% gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit de gegevens van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

De stijging is het gevolg van de coronamaatregelen die half maart zijn geëffectueerd. De verwachting is dat het aantal aanvragen in april verder zal stijgen.

Normaal gesproken is het aantal aanvragen voor bijstand door het jaar heen redelijk stabiel. Het aantal aanvragen lag in februari rond het gemiddelde van de periode februari 2019 t/m februari 2020. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van 179 gemeenten die over de periode maart 2019 t/m maart 2020 complete gegevens hebben geleverd over het aantal aanvragen algemene bijstand in hun gemeente. Deze gemeenten representeren 61% van het bijstandsbestand.