Van de publieke middelen besteden we een aanzienlijk deel aan gezondheidzorg. In de afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor fraude door aanbieders in die zorg. Dat kan variëren van het leveren van onvoldoende zorg tot het regelrecht vervalsen van declaraties. Het gaat hierbij vermoedelijk om veel geld. Het kabinet heeft een aanpak om zorgfraude terug te dringen. Onduidelijk is echter hoe goed die werkt.

Waarom wordt dit onderzocht?

Zorgfraude heeft op zijn minst twee gevolgen: er wordt geld onttrokken dat voor zorgverlening is bedoeld en mensen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Maatschappelijk is dit allebei zeer ongewenst. Daarom vindt de Algemene Rekenkamer het van belang te achterhalen of de gekozen aanpak werkt.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Er wordt onderzocht in hoeverre de gekozen aanpak om zorgfraude tegen te gaan in de praktijk effect heeft. Daarnaast wordt er gekeken of er hindernissen zijn die een goede aanpak in de weg staan.