Gemeentelijke Uitvoering (72)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Publiek

Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’. De BRP is...

Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Snelweg

Signalen

Gemeente Amsterdam ontwikkelde Signalen, publieke software om meldingen openbare ruimte te verwerken. De meldingen worden automatisch gecategoriseerd en naar de juiste afhandelaar of afdeling gestuurd. Signalen is open source systeem en vrij beschikbaar voor andere gemeenten. Inmiddels werken ook Utrecht...

Leefomgeving
Corona

Landelijk dashboard sociaal-maatschappelijke impact corona

Dit landelijke dashboard geeft een beeld van de maatschappelijke impact van corona. Het dashboard ging in april 2021 live, de gegevens worden periodiek ververst. Zo houden gemeenten en overheidsinstellingen met het dashboard een vinger aan de pols met onderwerpen die...

Inclusieve samenleving
Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Gemeenteraadsverkiezingen

StembureauApp

De StembureauApp geeft in realtime inzicht in wat er elke gemeente gebeurt tijdens de verkiezingsdag. Al achttien gemeenten maken er tot grote tevredenheid gebruik van. De komende zes jaren is er elk jaar een verkiezing, waardoor het slim is om...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Duister steegje

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem

Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een systeem om agressie- en geweldsdelicten te registreren. Het systeem is speciaal voor gemeenten ontwikkeld. Gemeenten kunnen GIR inrichten voor hun eigen organisatie.

Leefomgeving
Geld

Virtueel Inkomsten Loket

Huurtoeslag, individuele inkomenstoeslag, woonkostentoeslag en andere regelingen zijn bedoeld voor kwetsbare inwoners. Maar zij maken niet altijd gebruik van de regelingen waar ze recht op hebben, omdat de procedures te ingewikkeld zijn. Het Virtueel Inkomsten Loket gebruikt gegevens die al...

Inclusieve samenleving
Archief

Uniforme Productnamen Lijst (UPL)

In de Uniforme Productnamen Lijst (UPL) staan producten waarvoor een machtiging nodig is. De lijst zorgt voor eenduidige terminologie, waardoor betrokken organisaties eenvoudiger kunnen communiceren. Behalve een productnaam krijgen producten ook een begrijpelijke uniforme beschrijving, maar dat zit nog niet...

Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie