Gemeentelijke Uitvoering (72)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Leeuwarden

Haven, een standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting

De ene gemeente gebruikt platform Windows, de andere gemeente platform VMware en nog een gemeente gaat naar een platform in de Cloud. Dat maakt samenwerken lastiger, want de ene app of website werkt wel op Windows en niet op VMware...

Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Mechanisme

StUF testplatform

Het StUF Testplatform is een onafhankelijk testinstrument voor het testen van koppelingen, gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). StUF is een berichtenstandaard en bevat de afspraken over de basisprincipes voor het uitwisselen van gegevens tussen toepassingen in het gemeentelijke...

Informatiesamenleving
Papiergeld

Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

Om de dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid te verbeteren, nemen gemeenten samen het initiatief om op basis van ervaringen goede oplossingen te bedenken die snel en eenvoudig toepasbaar zijn. Eerst worden deze toepassingen door koplopergemeenten beproefd en waar nodig...

Inclusieve samenleving
Laadpaal

Overige Objecten Registratie API

Met de Overige Objecten Registratie API-specificaties (Objecten en Objecttypen) kunnen gemeenten eenduidig objecten (zoals prullenbakken, laadpalen etc.) registreren, opslaan en ontsluiten. Gegevens van deze objecten zijn vaak nog niet beschikbaar in gegevensbronnen, terwijl ze de gemeentelijke dienstverlening ze wel nodig...

Leefomgeving