Gemeentelijke Uitvoering (128)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Datastelsel zorg en welzijn

De manier waarop we nu data en monitoring inzetten voor het domein zorg en welzijn, voldoet niet meer aan wat gemeenten nodig hebben. Daarom werkt de VNG nu aan een nieuw plan voor het gebruik van data in dit domein...
Informatiesamenleving
Informatiesamenleving

ENSIA

Inwoners en ondernemers verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook een goede kwaliteit en continuïteit van de...
Informatiesamenleving
Server

Federatieve Service Connectiviteit (FSC)

Als gemeenten en overheidsorganisaties gegevens willen uitwisselen, moeten ze gebruik maken van koppelingen. De hoeveelheid koppelingen tussen organisaties groeit sterk. VNG wil ontdekken hoe die groei beheersbaar en betaalbaar georganiseerd kan worden ter ondersteuning van de Common Ground visie. In...
Informatiesamenleving
Server

Grip op Informatie

Het programma Grip op Informatie helpt gemeenten om kansen te benutten die de informatiesamenleving met zich meebrengt. Een stevige grip op informatie biedt kansen op het gebied van transparantie, efficiency, innovatie en dienstverlening. Maar ook op het gebied van datagedreven...
Informatiesamenleving
E-mailarchivering

Haven, een standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting

Interne teams bij VNG Realisatie liepen er tegenaan dat er technische infrastructuur ontbrak. Applicaties moesten op individuele laptops gedraaid worden. Bovenal ondervonden gemeenten beperkingen in de herbruikbaarheid van applicaties, vanwege de diversiteit in de gebruikte platformen waarop deze applicaties moesten...
Informatiesamenleving
Leeuwarden

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn, staat in het Klimaatakkoord. Bij de energietransitie spelen gemeenten een belangrijke rol. De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) biedt gemeenten de gegevens die ze nodig hebben om plannen te maken voor aardgasvrije wijken.
Leefomgeving
Nieuwbouw