Verschaft inzicht in de requirements voor de VTH software.

Requirements geven inzicht in de wensen en eisen die we stellen aan software. De requirements zijn bedoeld voor gemeenten die zich oriënteren op nieuwe software voor Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaven dan wel een aanbesteding gaan doen. 

Type product

VNG en andere koepels

Ik zoek informatie voor

ICT & IV managers, architecten, VTH-vergunningverleners

Niveau

Verdiepend