Dit document is opgesteld voor de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Halderberge, Oisterwijk, Heusden, Steenbergen, Etten-Leur, Drimmelen, Rucphen, Altena en Dongen en heeft als doel inzichtelijk te maken welke stappen gezet moeten worden bij een aanvraag om een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (hierna: ‘Bopa’) onder de Omgevingswet. Dit heeft betrekking tot minimumeis 14 ''Kunnen wijzigen omgevingsplan''.

Dit rapport bestaat uit twee onderdelen: Stappenplan Bopa en Stappenplan omgevingsplan.

Type product

Voorbeelden van gemeenten

Ik zoek informatie voor

Algemeen, Planvormers (planmakers en regelmakers)

Niveau

Verdiepend