Overheden gaan digitaal en zaakgericht werken bij de uitvoering van de Omgevingswet.

Zo wordt voldaan aan het uitgangpunt van de wet dat burgers, bedrijven en andere belanghebbenden te maken hebben met één overheid. Een overheid als één geheel voor iedereen functioneert pas als overheidsorganisaties samenwerken en afspraken maken over een eenduidige werkwijze.
Zaakgericht werken is niet specifiek voor uivoering van de Omgevingswet. Op de VNG- en GEMMA-sites is allerlei infomatie te vinden over zaakgericht werken in het algemeen  en het inrichten daarvan.

Ik zoek informatie voor
Beleidsadviseurs, Dienstverlening (KCC, FO, Key Users), ICT & IV managers, architecten, Planvormers (planmakers en regelmakers), VTH-vergunningverleners
Kerninstrumenten
Omgevingsvergunning
Niveau
Inleidend