Nieuws
4 april 2023
Overige brief
Geachte heer Ton, Een groeiende groep woningzoekenden is steeds minder goed in staat om op eigen kracht betaalbare en passende woonruimte te vinden. Gemeenten zetten zich er voor in dat nieuwe woningen toegevoegd worden en dat bestaande woningen betaalbaar blijven. Tegelijkertijd lopen ook gemeenten tegen de grenzen aan van wat...
blok portiekwoningen
31 januari 2023
Overige brief
De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 gedeeltelijk ingegaan. Doel van deze wet is het bevorderen van een open en transparante overheid en het op orde brengen van de informatiehuishouding. Wij ondersteunen gemeenten bij de implementatie van de Woo via het programma Grip op Informatie. Hierbij informeren...
Ambassadeurs Grip op Informatie
9 januari 2023
Overige brief
Geachte mevrouw Jansen, Met deze brief geeft VNG een overzicht van de opgeleverde resultaten in het kader van de verstrekte subsidie met IP-code 3.5.5 en bedanken we het ministerie voor het in ons gestelde vertrouwen door de toekenning van de subsidie. De brief moet niet worden gezien als formele oplevering...
3 metselaars met stenen en specie-emmer op een steiger
22 december 2022
Overige brief
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid bracht het rapport 'Kwetsbaar door Software' uit naar aanleiding van het beveiligingslek in het softwarepakket Citrix tijdens de jaarwisseling 2019/2020. Het lek leidde bij een groot aantal organisaties, waaronder gemeenten, tot verstoring van de dienstverlening. De VNG heeft een inhoudelijke reactie op het rapport gegeven...
Thuiswerken
9 juni 2022
Overige brief
Geacht college, Hierbij treft u een brief aan van de VNG (TPW/U202200323) met 3 bijlagen over de ‘Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek’. Via deze brief worden gemeenten die willen aansluiten bij de innovatieve selectielijst e-mailbewaring die de VNG Adviescommissie Archieven heeft ontworpen, uitgenodigd de VNG daartoe machtigen. Deze brief is...
boeken
6 april 2022
Overige brief
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Hij doet dit mede namens alle kabinetsleden van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Daarbij gaat hij onder meer in op de financiële afspraken met gemeenten, onderwijs en het...
Gezicht op Kiev
1 april 2022
Overige brief
Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over wat de gevolgen zijn van de situatie in Oekraïne na de Russische inval in dit land, voor onderwerpen op het terrein van het ministerie van VWS. Meer informatie Kamerbrief over gevolgen situatie Oekraïne voor onderwerpen op terrein ministerie VWS (Rijksoverheid.nl)
Gezicht op Kiev
30 maart 2022
Overige brief
In deze brief informeert Staatssecretaris Van der Burg (JenV) de Kamer over de laatste stand van zaken met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Nederland. Meer informatie Aanpak opvang ontheemden uit Oekraïne (Rijksoverheid.nl)
persoon houdt paspoort vast
21 maart 2022
Overige brief
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet voor een regeling voor gemeenten. Het gaat om een regeling om gemeenten financieel te compenseren voor de kosten voor de opvang en het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne...
Vrouw rekent iets uit met rekenmachine