Ledenbrief nummer
Lbr. 19/076

In deze ledenbrief informeren we u over een wijziging in de verstrekking van de hulpmiddelen die ingaat per 1 januar 2020. Vanaf die datum krijgen bewoners van Wlz-instellingen met en zonder behandeling hun (nieuwe) mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen niet meer uit de Wmo maar uit de Wlz. Voor de bewoners die al een hulpmiddel uit de Wmo hebben, komt er een overgangsregeling.

In verband met deze verschuiving worden vanaf 2020 gefaseerd middelen overgeheveld uit het gemeentefonds naar de Wlz. Voor cliƫnten die zelf de woonlasten betalen, blijven de mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen onveranderd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (Wmo) vallen.