Geachte mevrouw Tielen, 

In vervolg op het debat over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen heeft u een aantal voorstellen ontvangen met betrekking tot de kindregeling, de ex-partnerregeling en de regeling voor gedupeerden van andere toeslagen. Gedupeerde ouders hebben recht op duidelijkheid, erkenning en goede ondersteuning. Daarom zijn wij van mening dat er voorlopig geen besluiten genomen moeten worden over deze regelingen, maar dat de focus gelegd moet worden op de herijking, de moeilijke keuzes die de herijking vraagt en de lessen die eruit te trekken zijn voor de nieuwe regelingen. Hoewel we het van groot belang vinden dat ook aan deze groepen recht wordt gedaan, zijn we ervan overtuigd dat nu besluiten over de nieuwe regelingen meer kwaad dan goed doet.

Meer informatie