Geachte woordvoerders wonen,

Bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving zijn 2 moties ingediend waarvoor we uw aandacht vragen:

  • De motie-Koerhuis/Terpstra om Amsterdam uit de CHW 22e tranche te halen vinden wij onjuist en niet in het belang van de koper
  • De motie-Dik Faber/Moorlag  om een isolatieprogramma voor woningen op te tuigen met de middelen uit de Recovery and Resilience Facility willen wij van harte ondersteunen, want is nodig om het kabinet een aanvraag te laten doen