In week 44 (28-31 oktober 2019) behandelt u de begroting VWS (35300 XVI) . De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

  1. Abonnementstarief Wmo: gemeenten maken zich grote zorgen over toereikendheid budget.
  2. Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen: toestroom in maatschappelijke opvang en toename dakloosheid vragen om gezamenlijke oplossing door gemeenten en Rijk;
  3. Huiselijk geweld en kindermishandeling: succes van de meldcode noopt tot aanvullend budget;
  4. Regionalisering: gemeenten denken graag mee over vraagstukken omtrent schaalniveau en regionalisering
  5. Preventie/Juiste Zorg op de Juiste Plek: gemeenten pleiten voor een financieringssystematiek die de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste plek ondersteunt.