Op 2 december behandelt u het onderdeel Sport en Bewegen van de VWS-begroting 2020.Wij vragen u aandacht voor het volgende:

 1. Verruimde BTW-sportvrijstelling
  Garantie door het kabinet op volledige rijkscompensatie van gemeenten en aan hen gelieerde sportbedrijven voor 2019 en volgende jaren is noodzakelijk.
 2. Routekaart Sport
  Investeringen in duurzaamheid voor sportvastgoed moeten in elk geval leiden tot meer rijkscompensatie in het kader van de BTW-sportvrijstellling.
 3. Brede regeling combinatiefuncties
  Goede lokale resultaten tonen nut meerjarige decentralisatie-uitkering in Gemeentefonds.
 4. Lokale implementatie Nationaal Sportakkoord
  Voor 1 januari financiƫle helderheid over de decentralisatie-uitkering 2020 aan 165 tweede tranchegemeenten.
 5. OZB-differentiatie sportaccommodaties
  Met spoed duidelijkheid over de discrepantie tussen de veranderde Gemeentewet en het amendement waarop deze wijziging is gebaseerd.