Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken,

In de week van 24 januari 2023 staat het debat gepland over het initiatiefvoorstel van Leijten tot invoering van het bindend correctief referendum. Dit wetsvoorstel is een variant op het vorige voorstel van Van Raak om het bindend correctief referendum op lokaal en decentraal niveau in te voeren. De vorige variant is verworpen, ook nadat het in twee├źn was gesplitst. Het huidige voorstel lijkt op het vorige, met een belangrijk verschil voor gemeenten. Dit wetsvoorstel voert wederom het verplicht correctief referendum in op lokaal niveau, waarmee de landelijke regeling ook voor lokale besluiten geldt. Daarmee doet het geen recht aan de lokale afweging om wel of geen correctief bindend referendum toe te staan. Wij roepen u dan ook op het wetsvoorstel dusdanig te wijzigen dat gemeenten zelf deze keuze mogen maken.