Ledenbrief nummer

Lbr. 17/078

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt op 1 januari 2018 in werking. De bestuurlijke afspraken tussen het ministerie en de VNG hebben tot gevolg dat de gemeente, naast de verantwoordelijkheid voor het aanbod voor peuters met een VVE-indicatie, tevens verantwoordelijk is voor een aanbod opvang voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. De gemeente heeft de keuze tussen inkoop of het subsidiëren van het aanbod bij de kinderopvangorganisaties. De VNG heeft voor gemeente die kiezen voor subsidiëring een Model Subsidieregeling kinderopvang beschikbaar.