Ledenbrief nummer
Lbr. 18/039

De modelsubsidieregeling gecertificeerde instellingen (GI) voor jeugdbescherming en -reclassering is gepubliceerd. Dit model regelt het financiële verkeer tussen de jeugdregio en de gecertificeerde instellingen voor wat betreft de gesubsidieerde onderdelen. De implementatiehandreiking helpt u op weg.

Bij het model zit een handreiking en afwegingskader 'subsidie of aanbesteden' om u op weg te helpen bij het gebruik.