Geachte woordvoerders spoor van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

Op 15 december vergadert uw commissie met de staatssecretaris van IenW over het spoor. Voor het debat over het spoor dat op 9 juni plaats vond, schreven het IPO en de VNG een gezamenlijk position paper over de zorgen met betrekking tot de spoorveiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor het debat op 15 december vragen wij hiervoor nogmaals aandacht. Ook de provincie Noord-Brabant stuurde mede namens het bestuurlijk overleg Brabantroute een brief naar de Kamer.